top of page

Algemene voorwaarden

Op alle overeenkomsten met het kantoor, zijn de onderstaande voorwaarden van toepassing :

  1. Advocatenkantoor FLANDERIUS oefent de praktijk van advocaat uit.

  2. De aansprakelijkheid van het kantoor is beperkt tot het bedrag dat terzake door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van haar leden is gedekt.

  3. Het kantoor is gerechtigd om bij de uitvoering van haar opdracht derden in te schakelen, voor zover de dienstverlening dit vereist. Voor eventuele tekortkomingen van derden is het kantoor niet aansprakelijk.

  4. De aan het kantoor verschuldigde onkosten en erelonen dienen binnen een termijn van 14 kalenderdagen vanaf factuurdatum te worden betaald. Elk bedrag dat onbetaald blijft op de vervaldag, zal van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlinterest genereren ten belope van 10 % per jaar te rekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot de dag der algehele betaling. Elke begonnen maand zal als de volledige maand aangerekend worden. Daarnaast zal ook van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaning een forfaitaire vergoeding ten bedrage van 10% van het factuurbedrag verschuldigd zijn.

  5. Door niet-betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande facturen, ook als deze nog niet vervallen zijn, onmiddellijk opeisbaar (dit zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsfaciliteiten).

  6. Bij gebrek aan tijdige betaling van de vorderingsstaat, zal het kantoor niet meer verplicht zijn om verdere diensten te leveren en is zij gerechtigd om haar prestaties op te schorten of de overeenkomst met de cliënt te ontbinden, onverminderd haar overige rechten.

  7. Enkel het Vredegerecht van het kanton Zelzate dan wel de rechtbanken van eerste aanleg van het gerechtelijk arrondissement Gent zijn bevoegd om kennis te nemen van een geschil met betrekking tot de onkosten en erelonen.

  8. Enkel het Belgisch recht is van toepassing op een geschil met betrekking tot de onkosten en erelonen.

  9. De cliënt heeft de mogelijkheid om zijn origineel dossier op te halen, na afspraak, op kantoor. De niet-afgehaalde dossiers worden na 5 jaar automatisch en zonder verdere verwittiging vernietigd.

  10. Overeenkomstig artikel 2276 bis van het Burgerlijk Wetboek is het kantoor 5 jaar na beëindiging van haar taak ontlast van haar beroepsaansprakelijkheid en is zij niet meer verantwoordelijk voor de bewaring van de stukken

Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies.

Wat is een cookie?

 

Een cookie is een klein bestand van letters en cijfers dat naar je computer wordt verzonden wanneer u de website raadpleegt. De cookie bevat een unieke code die een website in staat stelt een gebruiker te herkennen op basis van het apparaat dat wordt gebruikt. Bij een volgend bezoek aan de website zal deze, op basis van de cookies, informatie onthouden over uw voorkeuren (vb. taalkeuze, favoriete bedrijven, recente zoekopdrachten, etc.). Cookies zorgen ervoor dat de interactie tussen de bezoeker en de website over het algemeen gemakkelijker en sneller verloopt. Door cookies te gebruiken kan de inhoud of de publiciteit op een website tevens relevanter worden gemaakt voor de bezoeker, vermits deze kan worden aangepast aan zijn persoonlijke voorkeuren.

 

Welke cookies worden er gebruikt en wat is hun doel?

 

“Essentiële cookies”

 

Essentiële cookies zijn nodig zodat bezoekers alle functies van de website correct kunnen gebruiken. Zonder essentiële cookies zal de website niet correct werken.

 

“Marketing cookies”

 

Marketingcookies zijn cookies van derden die worden gebruikt om bezoekers te volgen wanneer ze verschillende websites bezoeken. Hun doel is advertenties weergeven die zijn toegesneden op en relevant zijn voor de individuele gebruiker. Deze advertenties worden zo waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

 

“Functionele cookies”

 

Functionele cookies worden gebruikt om bezoekersinformatie op de website te onthouden zoals bijvoorbeeld de taal.

 

“Analytische cookies”

 

Analytische cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website, fouten ontdekken en om betere algehele analyses uit te voeren.

 

Overzicht van cookies

 

Essentiële cookies

 

XSRF-TOKEN

 

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen

 

Duurtijd: Sessie

 

hs

 

Doel: Gebruikt voor veiligheidsredenen

 

Duurtijd: Sessie

 

svSession

 

Doel: Gebruikt in verband met de aanmelding van de gebruiker

 

Duurtijd: 2 jaar

 

SSR-caching

 

Doel: Gebruikt om het systeem aan te geven van waaruit de site werd weergegeven

 

Duurtijd: 1 minuut

 

_wixCIDX

 

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging

 

Duurtijd: 3 maanden

 

_wix_browser_sess

 

Doel: Gebruikt voor systeem monitoring/debugging

 

Duurtijd: Sessie

 

Consent-policy

 

Doel: Gebruikt voor cookiebanner parameters

 

Duurtijd: 12 maanden

 

smSession

 

Doel: Gebruikt om ingelogde site-leden te identificeren

 

Duurtijd: Sessie

 

TS*

 

Doel: Gebruikt voor veiligheids- en fraudebestrijdingsredenen

 

Duurtijd: Sessie

 

bSession

 

Doel: Gebruikt voor het meten van de doeltreffendheid van het systeem

 

Duurtijd: 30 minuten

 

Fedops.logger.sessionId

 

Doel: Gebruikt voor stabiliteits-/effectiviteitsmeting

 

Duurtijd: 12 maanden

 

Marketing cookies

 

fbp

 

Doel: Gebruikt om de efficiëntie van advertenties te meten en geeft inzicht in hoe de bezoeker de website gebruikt

 

Duurtijd: 180 dagen

 

Functionele cookies

 

wixLanguage

 

Doel: Gebruikt bij meertalige websites om de taalvoorkeur van de gebruiker op te slaan

 

Duurtijd: 12 maanden

 

Analytische cookies

 

ga

 

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

 

Duurtijd: 2 jaar

 

gid

 

Doel: Registreert een unieke ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt

 

Duurtijd: 24 uur

 

gat

 

Doel: Gebruikt door Google Analytics om te bekijken hoe snel verzoeken voltooid worden

 

Duurtijd: 10 minuten

 

hjid

 

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren via een specifieke ID over hoe de bezoeker de website gebruikt

 

Duurtijd: 1 jaar

 

utma

 

Doel: Gebruikt om statistische gegevens te genereren wanneer een bezoeker zijn eerste en zijn laatste bezoek plaatsvond

 

Duurtijd: 2 jaar

 

utmz

 

Doel: Gebruikt om de bron of campagne aan te geven hoe de gebruiker de site heeft bereikt

 

Duurtijd: 6 maanden

 

Beheer van cookies

 

Beheer van cookies via je browser:

 

Als je wil vermijden dat bepaalde cookies op jouw computer geïnstalleerd worden, dan kan je dat via de Privacy instellingen van je browser aangeven. Cookies verwijderen kan ook via de Privacy instellingen van je browser.

 

Beheer van cookies via de website en de cookie-informatiebanner:

 

Als gebruiker kan je zelf aangeven of je enkel essentiële cookies of ook andere cookies (zoals marketing cookies,…) wil aanvaarden. Dit doe je door te klikken op 1 van de 2 knoppen onderaan op de website in de cookiebanner:

 

"Accepteer alles": als je als gebruiker deze knop aanklikt, geef je de toestemming om zowel de essentiële cookies als alle andere type cookies te activeren tijdens jouw bezoek(en) aan de website.

 

"Details": als je als gebruiker deze knop aanklikt, zie je een overzicht van alle soorten cookies die we plaatsen. Vervolgens kan je per categorie aan- of afvinken welke cookies je al dan niet wenst te accepteren. De essentiële cookies, die noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken tijdens jouw bezoek(en), worden automatisch aanvaard. Vervolgens bevestig je je keuze via de knop "Opslaan".

bottom of page